Bash Script: Cảnh báo dung lượng ổ đĩa trên server về Telegram BOT


Trong cuộc sống nhiều khi server nó đầy bất ngờ. Script sau sẽ giúp monitoring và cảnh báo về telegram của system admin để lắp thêm storage trước khi service chết không kịp ngáp


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Journalctl: How to Read and Edit Systemd Logs

How To Execute a Command with a Shell Script in Linux