Chuyển chế độ https cho blogspot

Rất đơn giản, vào bảng quản trị blogger, chọn Cài đặt -> chọn như hình.

Chú ý: Tên miền tùy chỉnh không áp dụng được

Nếu bạn nào gặp khó khăn, liên hệ qua email: [email protected] để được giúp đỡ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tạo SSH key trên MAC OS X

Journalctl: How to Read and Edit Systemd Logs